پوشش آموزشی شعب انجمن خوشنویسان در سرتاسر قم

نزدیکترین آموزشگاه را بر روی نقشه پیدا کنید

برای مشاهده آدرس و تلفن روی پرچم ها کلیک کنید، از زوم و کشیدن نقشه با موس برای حرکت و بهتر دیدن نقشه استفاده نمایید.

آموزش تایپو گرافی

آموزش تایپو گرافی

تایپو گرافی چیست؟ تايپوگرافي روشی در ارتباط تصویری می باشد که با حضور صنعت چاپ در عرصه انتشار کتاب ...

آموزش نقاشیخط

آموزش نقاشیخط

نقاشیخط شیوه‌ای است در نقاشی مدرن و خوشنویسی معاصر ایرانی که به تدریج در دهه سی و چهل خورشیدی توسط ...

آموزش خط کوفی

آموزش خط کوفی

خط كوفيخط كوفي نام خطی از خطوط اسلامی است که منسوب به شهر کوفه بوده و گفته می‌شود که در آنجا شکل گرفته و توسعه یافته است. ...

نتایج آزمون های خوشنویسی

نتایج آزمون های خوشنویسی

اعلام نتایج امتحانات انجمن خوشنویسان قم