به نقل از روبط عمومی انجمن خوشنویسان قم، در این جشنواره که با حضور خوشنویسان مطرح کشور و برخی از کشورهای اسلامی در استان خراسان رضوی برگزار گردید، خوشنویسان استان قم در صدر استان های شرکت کننده قرار گرفتند.

بعد از استان قم ، به ترتیب شرکت کنندگان استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، شرکت کنندگان بخش بین الملل و ... برترین رتبه ها را کسب نمودند. در این جشنواره این عزیزان برای استان قم افتخار کسب نمودند.