به نقل از روابط عمومی انجمن خوشنویسان قم، امتحانات سراسری خوشنویسی تابستان 1397 در روزهای 25 و 26 مرداد ماه برگزار خواهد شد. داوطلبان ثبت نام امتحانات، می توانند با به همراه داشتن نامه تایید از مدرسان رسمی انجمن و یک قطعه عکس تا تاریخ 24 مرداد، نسبت به ثبت نام امتحانات اقدام نمایند.

محل ثبت نام : دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان قم ( خیابان شهید صدوقی ، ابتدای کوچه 49، پلاک 5 ، تلفن : 32907747)