جناب استاد حسن آهنگران موسس انجمن خوشنویسان قم ابتدای فروردین ماه 1401 به علت بیماری در یکی از بیمارستان های استان قم بستری شدند. در ادامه گزارش تصویری عیادت مسئولین و اساتید از ایشان و حضور در بالین استاد را تقدیم نگاه تان می نماییم.

   
   
   
   
   
   

 

کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن خوشنویسان قم
طراحی در سما