کارگاه قطعه سازی آثار خوشنویسی و نگارگری با حضور جناب استاد اردشیر مجرد تاکستانی در نگارستان اشراق برگزار گردید.

این کارگاه با استقبال هنرمندان خوشنویس و تعدادی از مُذَهِّبان همراه بود و شرکت کنندگان از نکات کاربردی و ارزشمند جناب استاد بهرمنده گردیدند.

  

 

 

کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن خوشنویسان قم
طراحی در سما