با استعانت از خداوند متعال مقدمات قانونی برگزاری مجامع عمومی و بدوی انجمن خوشنویسان قم انجام گردید و مقرر شد این دو مجمع در تاریخ 21 آبان 1400 به صورت غیر تجمعی برگزار گردد.

زیر مجموعه ها

کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن خوشنویسان قم
طراحی در سما