نتایج آزمون‌های خوشنویسی زمستان 1400

 

pdf نتایج آزمون تحریری زمستان 1400 (شعبه قم) (995 KB)

pdf نتایج آزمون مقدماتی تا خوش زمستان 1400 (شعبه قم) (1.29 MB)

pdf نتایج آزمون عالی زمستان 1400 (شعبه قم) (619 KB)

pdf نتایج آزمون ممتاز زمستان 1400 (شعبه قم) (1.03 MB)

 

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمامی هنرجویان خوشنویس استان قم

یادآور می گردد جهت صدور گواهینامه های معتبر خوشنویسی با تحویل یک قطعه عکس برای هر دوره قبولی و پرداخت مبلغ حق الصدور، نسبت به صدور مدارک اقدام نمایید.

کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن خوشنویسان قم
طراحی در سما