نتایج آزمون های خوشنویسی بهار 1401

 

pdf نتایج آزمون تحریری بهار 1401 (شعبه قم) (917 KB)

pdf نتایج آزمون مقدماتی تا خوش بهار 1401 (شعبه قم) (1.60 MB)

pdf نتایج آزمون عالی بهار 1401 (شعبه قم) (450 KB)

pdf نتایج آزمون ممتاز بهار 1401 (شعبه قم) (987 KB)

 

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمامی هنرجویان خوشنویس استان قم

یادآور می گردد جهت صدور گواهینامه های معتبر خوشنویسی با تحویل یک قطعه عکس برای هر دوره قبولی و پرداخت مبلغ حق الصدور، نسبت به صدور مدارک اقدام نمایید.

کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن خوشنویسان قم
طراحی در سما