نتایج آزمون های خوشنویسی تابستان 1401

 

pdf نتایج آزمون تحریری تابستان 1401 (شعبه قم) (1.39 MB)

pdf نتایج آزمون مقدماتی تا خوش تابستان 1401 (شعبه قم) (1.98 MB)

pdf نتایج آزمون عالی تابستان 1401 (شعبه قم) (1.29 MB)

pdf نتایج آزمون ممتاز تابستان 1401 (شعبه قم) (1.29 MB)

 

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمامی هنرجویان خوشنویس استان قم

یادآور می گردد جهت صدور گواهینامه های معتبر خوشنویسی با تحویل یک قطعه عکس برای هر دوره قبولی و پرداخت مبلغ حق الصدور، نسبت به صدور مدارک اقدام نمایید.

کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن خوشنویسان قم
طراحی در سما