نتایج آزمون های خوشنویسی زمستان 1401

pdf نتایج آزمون تحریری زمستان 1401 (شعبه قم) (982 KB)

pdf نتایج آزمون مقدماتی تا خوش زمستان 1401 (شعبه قم) (1.83 MB)

pdf نتایج آزمون عالی زمستان 1401 (شعبه قم) (1.12 MB)

pdf نتایج آزمون ممتاز زمستان 1401 (شعبه قم) (1.12 MB)

 

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمامی هنرجویان خوشنویس استان قم

یادآور می گردد جهت صدور گواهینامه های معتبر خوشنویسی با تحویل یک قطعه عکس برای هر دوره قبولی و پرداخت مبلغ حق الصدور، نسبت به صدور مدارک اقدام نمایید.

کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن خوشنویسان قم
طراحی در سما