نتایج آزمون های خوشنویسی بهار 1402

pdf نتایج آزمون تحریری بهار 1402 (شعبه قم) (1.09 MB)

pdf نتایج آزمون مقدماتی تا خوش بهار 1402 (شعبه قم) (1.23 MB)

pdf نتایج آزمون عالی بهار 1402 (شعبه قم) (1.14 MB)

pdf نتایج آزمون ممتاز بهار 1402 (شعبه قم) (1.25 MB)

 

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمامی هنرجویان خوشنویس استان قم

یادآور می گردد جهت صدور گواهینامه های معتبر خوشنویسی با تحویل یک قطعه عکس برای هر دوره قبولی و پرداخت مبلغ حق الصدور، نسبت به صدور مدارک اقدام نمایید.

کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن خوشنویسان قم
طراحی در سما