نتایج آزمون های خوشنویسی تابستان 1402

pdf نتایج آزمون تحریری تابستان 1402 (شعبه قم) (607 KB)

pdf نتایج آزمون مقدماتی تا خوش تابستان 1402 (شعبه قم) (742 KB)

pdf نتایج آزمون عالی تابستان 1402 (شعبه قم) (268 KB)

pdf نتایج آزمون ممتاز تابستان 1402 (شعبه قم) (319 KB)

 

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمامی هنرجویان خوشنویس استان قم

یادآور می گردد جهت صدور گواهینامه های معتبر خوشنویسی با تحویل یک قطعه عکس برای هر دوره قبولی و پرداخت مبلغ حق الصدور، نسبت به صدور مدارک اقدام نمایید.

 

کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن خوشنویسان قم
طراحی در سما