نتایج آزمون های خوشنویسی زمستان 1402

pdf نتایج آزمون تحریری زمستان 1402 (شعبه قم) (1.05 MB)

pdf نتایج آزمون مقدماتی، متوسط و خوش زمستان 1402 (شعبه قم) (1.47 MB)

pdf نتایج آزمون عالی زمستان 1402 (شعبه قم) (65 KB)

pdf نتایج آزمون ممتاز زمستان 1402 (شعبه قم) (67 KB)

 

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمامی هنرجویان خوشنویس استان قم

یادآور می گردد جهت صدور گواهینامه های معتبر خوشنویسی با تحویل یک قطعه عکس برای هر دوره قبولی و پرداخت مبلغ حق الصدور، نسبت به صدور مدارک اقدام نمایید.

کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن خوشنویسان قم
طراحی در سما