جستجو
Close this search box.

بخش آموزش انجمن خوشنویسان قم شرایط شرکت در دوره تخصصی فوق ممتاز و استادی را بدین صورت اعلام می دارد:

۱.  این دوره براساس درخواست های مکرر مدرسین رسمی انجمن خوشنویسان و صاحبان مدارک فوق ممتاز و به جهت سطحی بالاتر از کلاسهای فوق ممتاز برنامه ریزی شده و تمرکز بیشتری بر روی مسائل تئوریک داشته و آموزش ها پیرامون قطعه های نگارش شده افراد خواهد بود؛ بنابراین تنها از افراد ذیل ثبت نام به عمل خواهد آمد:

الف. مدرسین رسمی انجمن

ب. صاحبان مدارک فوق ممتاز

ج. افرادی که دوره دو ساله فوق ممتاز را سپری نموده و یک قالب از امتحان فوق ممتاز را قبول شده اند (با معرفی استاد دوره فوق ممتاز)

۲. این دوره همانند دوره های آموزشی فوق ممتاز انجمن، برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ برنامه ریزی شده بود که به سبب مسائلی که برای ساختمان انجمن خوشنویسان قم و انتقال اجباری پیش آمد، به تاخیر افتاد؛ بنابراین جلسات این دوره کمی فشرده تر و تا ابتدای سال تحصیلی آینده به پایان خواهد رسید و به یاری خداوند برای سال تحصیلی آینده دور جدید این کلاس ها آغاز خواهد شد.
۳. در پایان دوره برای مدرسین و صاحبان مدارک فوق ممتاز، گواهی شرکت در دوره جهت ارائه به شورای محترم ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران صادر خواهد شد؛ اما ضوابط و شرایط صدور مدارک استادی و درجه یک هنری در اختیار و به صلاحدید آن شورای محترم بوده و شرکت در این دوره می تواند یکی از ملاک های بررسی باشد.
۴. به جهت رشد هماهنگ همه خطوط از جناب استاد ملک زاده نیز دعوت به عمل آمده است که به سبب کسالت و اشتغالات امکان حضور ماهیانه را نداشتند و برنامه دوره شکسته نستعلیق با حضور ایشان هر سه ماه یکبار و به صورت کلاسهای تئوریک و کارگاهی برگزار خواهد شد؛ بنابراین علاقمندان این دوره با پیش ثبت نام از زمان برگزاری مطلع خواهند شد.
۵. جلسه اول کلاس استاد عبدالرضائی برای ۱۰ اسفند ماه و جلسه اول کلاس اساتید صندوق آبادی و بنی رضی برای ۱۷ اسفند برنامه ریزی شده که در صورت به حد نصاب رسیدن برگزار خواهد شد.شرایط دوره فوق تخصصی که در انجمن خوشنویسان قم برگزار خواهد شد، بدین صورت می باشد:
۱.  این دوره براساس درخواست های مکرر مدرسین رسمی انجمن خوشنویسان و صاحبان مدارک فوق ممتاز و به جهت سطحی بالاتر از کلاسهای فوق ممتاز برنامه ریزی شده و تمرکز بیشتری بر روی مسائل تئوریک داشته و آموزش ها پیرامون قطعه های نگارش شده افراد خواهد بود؛ بنابراین تنها از افراد ذیل ثبت نام به عمل خواهد آمد:
الف. مدرسین رسمی انجمن
ب. صاحبان مدارک فوق ممتاز
ج. افرادی که دوره دو ساله فوق ممتاز را سپری نموده و یک قالب از امتحان فوق ممتاز را قبول شده اند (با معرفی استاد دوره فوق ممتاز)
۲. این دوره همانند دوره های آموزشی فوق ممتاز انجمن، برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ برنامه ریزی شده بود که به سبب مسائلی که برای ساختمان انجمن خوشنویسان قم و انتقال اجباری پیش آمد، به تاخیر افتاد؛ بنابراین جلسات این دوره کمی فشرده تر و تا ابتدای سال تحصیلی آینده به پایان خواهد رسید و به یاری خداوند برای سال تحصیلی آینده دور جدید این کلاس ها آغاز خواهد شد.
۳. در پایان دوره برای مدرسین و صاحبان مدارک فوق ممتاز، گواهی شرکت در دوره جهت ارائه به شورای محترم ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران صادر خواهد شد؛ اما ضوابط و شرایط صدور مدارک استادی و درجه یک هنری در اختیار و به صلاحدید آن شورای محترم بوده و شرکت در این دوره می تواند یکی از ملاک های بررسی باشد.
۴. به جهت رشد هماهنگ همه خطوط از جناب استاد ملک زاده نیز دعوت به عمل آمده است که به سبب کسالت و اشتغالات امکان حضور ماهیانه را نداشتند و برنامه دوره شکسته نستعلیق با حضور ایشان هر سه ماه یکبار و به صورت کلاسهای تئوریک و کارگاهی برگزار خواهد شد؛ بنابراین علاقمندان این دوره با پیش ثبت نام از زمان برگزاری مطلع خواهند شد.
۵. جلسه اول کلاس استاد عبدالرضائی، بعد از سال جدید و جلسه اول کلاس اساتید صندوق آبادی و بنی رضی برای ۱۷ اسفند برنامه ریزی شده که در صورت به حد نصاب رسیدن برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *